Frozen-Ground Cartoon

Explaining permafrost research using comic strips
In 2015, an international group of enthusiastic young researchers decided that it would be fun to explain permafrost research using comic strips. So was the Frozen-Ground Cartoon project born. In the North, both in Sweden and in many other places in the Arctic, it is very cold and large areas are underlain by frozen ground called permafrost. But the global climate is warming and thawing permafrost. This makes roads and rocks unstable and thaws large amounts of carbon stored in the ground. This project tries to explain with comic strips what permafrost is and how the land and people living on this land are affected by global warming. The project is coordinated by a core group of Permafrost Young Researchers from Canada and Europe, and the drawings are made by two professional young artists: Noémie Ross from Canada, and Heta Happonen from Finland. This project is supported by the International Permafrost Association (IPA) as a targeted 'Action Group' and by the Bolin Centre for Climate Research.

År 2015 kom en grupp unga forskare från olika länder på idén att förklara forskning om permafrost med hjälp av tecknade serier. Så föddes projektet A Frozen Ground Cartoon. Permafrost är året-runt-frusen mark som täcker stora landytor i Sverige och andra arktiska länder. Men i och med klimatförändring så börjar marken nu att tina. Med hjälp av serierna vill vi förklara vad detta innebär för de arktiska miljöerna och de människor som lever där. Projektet koordineras av unga forskare i Europa och Kanada och serierna är tecknade av Heta Nääs och Noémie Ross. Projektet har finansierats av International Permafrost Association (IPA) och Bolincentret för klimatforskning.

Ladda ner Frostig förbindelse som PDF fil (stor fil ca 17 MB)

Ladda ner Det tinar! som PDF fil (ca 9 MB)

Ladda ner ordlistan med permafrostrelaterade ord som återfinns i serierna

 

Länk (på engelska) till mer information om projektet.

Medverkande i projektet
Tecknare: Noémie Ross (Kanada), Heta Happonen (Finland).
Forskare: Ylva Sjöberg (Sverige), Matthias Siewert (Sverige), Frédéric Bouchard (Kanada), Bethany Deshpande (Kanada), Michael Fritz (Tyskland), Julie M.-Lepage (Kanada), Alexandre Nieuwendam (Portugal), Michel Paquette (Kanada), Ashley Rudy (Kanada), Audrey Veillette (Kanada), Stefanie Weege (Tyskland), Jon Harbor (USA), Otto Habeck (Tyskland).

Kontakt:
(gärna på engelska): This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Bolin Centre for Climate Research
A collaboration between Stockholm University, KTH and the Swedish Meteorological and Hydrological Institute | Web administrator This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.